Om Ålands Sjöräddningssällskap r.f.

Ålands Sjöräddningssällskap r.f. är en allmännyttig förening, vilken har som huvuduppgift att bedriva frivillig sjöräddningstjänst inom landskapet Åland. Sällskapet deltar även i brandbekämpning, i samarbete med brandkårerna, samt miljöskydd i landskapet. Målet är att sjöräddningsenheten ska lämna stationen 15-20 minuter efter larm.

Övergripande prioritet vid uppdrag

  • Räddande av människoliv till sjöss

  • Miljöräddning (oljeskydd)

  • Räddande av egendom till sjöss

  • Bogsering och transporter


Verksamhet

Idag har Sällskapet sex stationer placerade över hela Åland (Läs mer om dessa här). Mariehamn är den största stationen där det även finns en fast anställd personalstyrka på fem personer. Den fast anställda personal utgör en grundstyrka, vilken kompletteras med ett tjugotal frivilliga sjöräddare.  De övriga stationerna drivs på helt frivillig basis i ett nära samarbete med de lokala frivilliga brandkårerna. Detta samarbete gör att Sällskapet idag är en mycket effektiv sjöräddningsresurs inom landskapet.

Totalt förfogar Sällskapet över cirka 120 aktiva frivilliga och har i dagsläget ca 1400 stödjande medlemmar som betalar en årlig medlemsavgift på 20€.

Sällskapet är en del av oljeskyddet på Åland, främst genom avtalad bemanning av oljeskyddsfartyget Svärtan, vilken ägs av landskapet.

Den kommersiella verksamheten bedrivs främst genom persontransporter och bogseringar.

 

Samarbete och sjöräddningsledning

Västra Finlands Sjöbevakningssektion har huvudansvaret för sjöräddningen inom landskapet och Sällskapet har ett mycket nära samarbete med både Sjöräddningscentralen Åbo (MRCC) och den lokala sjöbevakningen. 

Antalet sjöräddningsuppdrag inom landskapet är ca 100 - 150 stycken per år, av vilka Sällskapet är inblandade i merparten. Sjöbevakningen och Sällskapet har ett antal gemensamma övningar per år, detta för att öka och fördjupa samarbetet mellan de olika organisationerna.

Förebyggande verksamhet

Sällskapet jobbar också med förebyggande verksamhet genom utbildnings och ungdomsverksamhet med bland annat föreläsningar i landskapets skolor.

Site by Strax Online - Powered by Lemon!